OVER ONS

Zonnig moment staat voor een samenleving waarin ruimte is voor zelfzorg en zorg voor elkaar. Allen binnen Zonnig Moment hebben we met elkaar gemeen dat we bewust kiezen om onze individuele talenten zo in te zetten dat het ons vreugde schenkt en we er tegelijkertijd een ander zinvol mee van dienst zijn. Wij geloven dat de mens fundamenteel relationeel gericht is. Er zijn voor elkaar, een luisterend oor, van tijd tot tijd een arm om je heen is misschien niet in cijfers te vangen of in geld uit te drukken, maar is van onschatbare waarde voor ons levensgeluk en onze gezondheid.

 

Dieper kijkend zien we dat geen enkel leven op zichzelf staat en dat er sprake is van een onderlinge afhankelijkheid. Juist wanneer wij ziek worden, letsel oplopen of hiermee geboren zijn, ouder worden en niet meer alles zelf kunnen, realiseren we ons des te meer hoe zeer we elkaar nodig hebben. Voor ons is de zorg dan ook een taak van de gemeenschap en niet alleen van het gezin. Wanneer wij lijden zien, reiken wij vanuit een natuurlijke reflex uit om te helpen.

 

Wat ons dan ook drijft als zonnemaatjes is het stimuleren van vreugde en levenszin ondanks de ongemakken die het leven soms heeft, gebaseerd op een holistische visie, waarin mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden en (zoveel mogelijk) zelf vormgeven aan hun leven. Dit doen wij door ons op zodanige wijze dienstbaar op te stellen dat het u niet afhankelijk maakt, maar dat het er juist aan bijdraagt dat u zich vrij blijft voelen en zolang mogelijk zelfredzaam blijft in uw eigen leven.

Bij ons ligt het accent op persoonlijke aandacht en betekenisvolle ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel. Hiermee zijn wij aanvullend op reguliere (medische) zorgdiensten.

 

Maatschappelijk betrokken

Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en willen een plek bieden aan verdrongen talenten. Naast het bieden van ondersteunende zorg en gezelschapsdiensten aan senioren, hulpbehoevende oudere en mindervalide, zetten wij ons dan ook in voor werkzoekenden die moeite hebben met het vinden van een baan. Misschien heeft u het gevoel te worden afgewezen op basis van uw leeftijd of afkomst? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. Wij bieden u graag, als u geschikt bent om als Zonnemaatje te werken en onze visie ondersteunt, een kans om uw talenten (weer) in te zetten. Onze speciale aandacht gaat ook uit naar zorgprofessionals, die in het verleden hebben gewerkt bij een zorginstelling en door bezuinigingsmaatregelen hun baan zijn kwijtgeraakt.

Download
Ethische waarden en gedragscode Zonnig Moment en Zonnemaatjes
Ethische waarden en gedragscode.pdf
Adobe Acrobat document 739.8 KB

Zonnig Moment

Zandstraat 23 A

4101 EC Culemborg

 

T. 0345 77 88 52

M. 06-11179198 

info@zonnigmoment.com