Werkwijze

Bemiddeling

 

Zonnig Moment werkt alleen met Zonnemaatjes die op de eerste plaats vanuit het hart werken. Zij zijn streng geselecteerd op houding, motivatie en talent. Zij werken zelfstandig, zijn communicatief vaardig en prettig in de omgang. Allen hebben een VOG verklaring (verklaring omtrent gedrag), delen de visie van Zonnig Moment en houden zich aan onze gedragscode.

 

Wij werken met Zonnemaatjes in loondienstbetrekking en (Zzp) zelfstandigen.

 

Faciliteren

 

Hoewel onze Zonnemaatjes zelfstandig werken, staan zij niet alleen. Onze regio coördinator is er op de achtergrond als begeleider, steunpilaar en facilitator, voor zowel het dienstverlenende Zonnemaatje als voor u en uw familie. Elk Zonnemaatje wordt aan het begin van een opdracht begeleid, tot we, in overleg met u, er zeker van zijn dat alles naar wens verloopt. Ook daarna houden we contact en evalueren we hoe het gaat.

Om er voor te zorgen, dat wij en onze Zonnemaatjes scherp blijven in professie, intentie en handelswijze investeren wij in opleiding, training, workshops en een continue proces van persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast houden we regelmatig regionale en team-bijeenkomsten om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

 

Hoe werkt het?

 

  • Wanneer u zich aanmeldt maken we een afspraak voor een kennismaking. Deze afspraak is geheel vrijblijvend en kosteloos.
  • Tijdens de kennismaking nemen we uw ondersteuningsvraag met u door en zoeken we een passende oplossing, aansluitend bij uw wensen en bij de wensen van uw naasten.
  • Wanneer u vervolgens besluit van onze diensten gebruik te willen maken, overleggen we welk Zonnemaatje bij u thuis komt, wanneer dat zal zijn, en welke kosten dat met zich meebrengt. Deze afspraken zetten we op papier en u ontvangt hiervan een bevestiging.
  • Er volgt een kennismaking met het Zonnemaatje welke we samen hebben geselecteerd.
  • Een bemiddeling is bij ons pas geslaagd als er een optimale match is met een wederzijdse klik tussen u en het hulpverlenende Zonnemaatje. Vinden wij geen passend Zonnemaatje voor u, dan kost het u niets.
  • Wij werken met een abonnementsvorm van minimaal 2 uur per maand (2 uur aaneengesloten afname). De contracten zijn per maand opzegbaar.
  • Een korte aaneengesloten periode afnemen, omdat bijvoorbeeld uw mantelzorger op vakantie is, of bij onze Thuis na opname pakket, is ook mogelijk.
  • U krijgt van Zonnig Moment eenmaal per 4 weken een factuur met de gewerkte uren en het kostenoverzicht van uw Zonnemaatje. Die betaalt u per bank aan ons, waarna wij de betaling van uw Zonnemaatje in orde maken.

 

 


Heeft u dringend hulp nodig, dan schakelen we direct en regelen de ondersteuning voor u. Op een later tijdstip doen we in alle rust een intakegesprek en zetten dan de afspraken op papier.

Zonnig Moment

Zandstraat 23 A

4101 EC Culemborg

 

T. 0345 77 88 52

M. 06-11179198 

info@zonnigmoment.com